preloader

Faaliyetler

İnşaat sektörü hızla büyümekte ve çevresel koşullar sürekli değişmektedir. EPO, yeni inşaat ve kimya teknolojileri geliştirmekte ve bunlara uygun üretimler gerçekleştirmektedir. Üretilen malzemelerin onaylarının hızla alınıp uygulanması temel prensibidir. Bu teknolojileri geliştirirkek esas amaç ekonomik verim ve kullanım kolaylığıdır. İnşaat yapım süresinin kısaltılması, enerji ve işgücü maliyetlerini azaltarak, betonun dayanıklılığı ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak inşaat sektörüne katkıda bulunmaktadır.

EPO Beton Katkıları betonun taze ve/veya sertleşmiş haldeki özelliklerini değiştirmek için karıştırma işlemi sırasında su, agrega ve çimento dışında betona çok düşük miktarda ilave edilen organik ve inorganik kimyasal maddelerdir. Betonda kalite, durabilite ve yüksek performansı sağlamak için EPO gerekli katkıların üretimini gerçekleştirmektedir:

 • Priz Geciktirici,Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı EPOCON 911
 • Orta Akışkanlaştırıcı (Mid-Range) EPOCON MR 710 S
 • Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı EPOCON 283 DTS
 • Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı EPOCON SPD 777 R
 • Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı EPOCON SP 990
 • Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı EPOCON SP 1302
 • Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Hiper Akışkanlaştırıcı EPOCON PLUS 128
 • Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Hiper Akışkanlaştırıcı EPOCON PLUS 240 T
 • Hava Sürükleyici EPOCON AER
 • Betonu Soğuktan Koruyan EPOCON ANTIFREEZE
 • Priz Geciktirici EPOCON RETARDER
 • Betonlarda Su Geçirimsizlik Katkısı EPOCON WP
 • Kuru Karışım, Püskürtme Betonda Priz Hızlandırıcı Toz Katkı EPOGUNIT P 100
 • Püskürtme Betonlarda Ani Priz Hızlandırıcı Sıvı Katkı EPOGUNIT LA 25

Ön laboratuvar çalışmaları ve endüstriyel denemelerle çimento fabrikaları için toplam performans hedefine en uygun olan katkı belirlenir. Çimentonun çevre ve insan sağlığı ilişkisi dikkate alınarak proses kontrolleri sürdürülür.

EPOMIX Çimento Katkıları çimento değirmeninin kapasitesini ve çimento akışkanlığını arttırırlar. Çimento kalitesini ve performansını yükseltirler, enerji tasarrufu sağlarlar ve maliyetler düşer.EPO düşük enerji, yüksek verim ve çevreci çözümler için EPOMIX Çimento Katkı Türleri’ni önerir:

 • Öğütme Kolaylaştırıcı (Verim Artırıcı) EPOMIX ERZ 1101
 • Kalite Yükseltici (Mukavemet Artırıcı) EPOMIX PSA 1003
 • Öğütme Kolaylaştırıcı ve Kalite Yükseltici (Verim ve Mukavemet Artırıcı) EPOMIX ARY 102
 • Farin Öğütme Katkıları EPOMIX SP 101
 • Krom Cr (VI) İndirgeyici Katkı EPOMIX CR 100 A

Sistem Güçlendirme

Eleman Güçlendirme

Beton elemanlar için FRP güçlendirme sistemleri, geleneksel yöntemlere alternatif olarak yaygınlaşmaktadır. FRP sistemlerinin hafif olmaları, kolay uygulanabilmeleri, korozyona uğramamaları ve çok yüksek çekme kapasitesi sebebiyle çeliğe karşı mükemmel bir alternatiftir. Bu amaç doğrultusunda EPO, FRP ürünler ve epoksi esaslı yapıştırıcılar geliştirir ve  bu ürünlerin uygulamalarını çeşitli güçlendirme projeleri için sürdürür. 

 • Karbon Lifli Dokuma EPOCARBOSHEET, epoksi esaslı doyurma reçinesi EPOBOND CF ile kullanılır.
 • Epoksi reçine ile yoğunlaştırılmış %100 tek yönlü karbon lif donatılı EPOCARBOPLAK ürünümüz EPOBOND SC ile kullanılması gereken bir yapı güçlendirme sistemidir.

Betonarme Elemanlarda Çelik Takviye ile Güçlendirme Uygulamaları

Epoksi Ankraj Uygulamaları

 • Betonarme yapılarda ankraj deliklerine ekiliecek olan demir filizleri epoksi karışım EPODUR 1042 BZ, EPOBOND FD ve EPOFORCE  kullanılarak yapılır.

Epoksi Enjeksiyon

 • Betonarmede yapısal çatlakların, oyukların, kırıkların onarılmasında ve yapıştırılmasında düşük viskoziteli epoksi enjeksiyon reçinesi EPOINJECT kullanılır.

EPO beton korumada ekonomik çözümler sunar ve yeterli performans için en uygun ürünleri önerir. Onarım amacıyla kullanılan malzemelerin mekanik ve durabilite özelliklerinin yüksek olmasının yanısıra bu malzemelerin alt yapı betonu ile de uyumlu olması gerekir.

Gerek laboratuvar şartlarında ve imalatlar sonucu yapılan deneyler, gerekse uygulamalar sırasında gözlenen gerçekler göstermiştir ki, beton onarımlarında kimyasal ve mekanik özellikleri açısından çimento esaslı tamir harçları kullanmak doğrudur. Bu amaçla geliştirilen özel yöntem ve ürünler:

  • EPOPAS ile hasar görmüş betonun ve pasın uzaklaştırılması,
  • Eski ve yeni beton aderansını sağlayıcı, donatı korozyonunu önleyici EPOCEMENT kullanımı,
  • Hasar görmüş betonun yerine polimer modifiyeli EPOCEMENT 012, EPOCEMENT 020, EPOCEMENT 045, EPOCEMENT 075 hidrolik harçların kullanımı,
  • EPOCURE P, EPOCURE W ile kürleme yapılması,
  • EPOPOL ile koruyucu kaplama yapılması.

Endüstriyel Zemin Kaplaması

Zemin kaplama iç ve dış mekanlarda bulunan beton yüzeyinin korunmasını ve muhafaza edilmesini sağlar. EPO Endüstriyel Zemin Sistemleri yüzeye yapışma aderansı yüksek, aşınma ve sürtünmeye dayanıklı, UV ışınlarından etkilenmeyen, renk değiştirmeyen, formatları gereği istenildiğinde elastik veya sert bir zemin tabakası oluşturan derzsiz (ek yeri olmayan) estetik görünümlü, anti bakteriyel ürünlerdir.

 • EPOFLOOR PR
 • EPOFLOOR CT
 • EPOFLOOR (MULTILAYER)
 • EPOFLOOR SL

 

Beton Yüzey Koruyucu ve Sertleştiriciler

Endüstriyel zeminlerin en önemli sorunlarından biri çıplak beton yüzeylerin tozuması ve yük altında erken bozulmasıdır. Daha yüksek servis ömrü imalat aşamasında veya hemen sonrasında çimento esaslı EPOBASE yüzey sertleştirici veya EPOPOL yüzey koruyucu kaplamayla sağlanabilir. Böylece tozumayan, su geçirimsizliği daha yüksek ve aşınma dayanımına sahip zeminler elde edilir. Sağlıklı zeminler için EPO belirtilen ürünlerini önerir:

 • EPOPOL
 • EPOBASE
 • EPOBASE CORUNDUM
 • EPO SL
 • EPO MARINE
 • EPOCURE P
 • EPOCURE W
  •  

EPO İzolasyon ve Koruma Sistemleri ısı,su,ses ve yangın gibi zararlı etkenler karşısında yapıda korunum, dayanım ve geçirimsizliği hedefleyen malzemeleri, çözümleri, detayları ve uygulamaları içerir. Yapıların iç ve dış etkenlerden korunması ancak standartlara uygun izolasyon ile sağlanır.

Yapısal Geçirimsizlik

Yapılarda geçirimsizliği arttırmak için beton elemanların imalatı sırasında kolaylık sağlamak, betonun kalitesini arttırmak istenen özelliklerin verilmesini sağlamak, durabilitesini arttırmak ve su geçirimsizliği elde etmek amacıyla toz ya da likit yapı kimyasalları kullanılır. Bu amaçlar doğrultusunda kullanılan EPO Yapı Kimyasalları:

Beton Katkıları

 • EPOCON SP 990
 • EPOCON AER
 • EPOCON WP

Harç Katkıları

 • EPOLATEKS
 • EPOKARSOR

Derz Malzemeleri

 • EPOTAPE
 • EPOFLEKS

Yüzeysel Geçirimsizlik

Yapısal korumanın durabilite açısından sağlanmış olması teknik açıdan tek başına yeterli değildir. Bu sebeple atmosferik etkilere karşı betonarme yapılar bulunduğu iklim koşullarına uygun standartlarda yüzeysel koruma altına alınmalıdır. Temel, perde, duvar, döşeme, havuz ve su ile temas eden tüm betonarme unsurlara yüzeysel su yalıtımı yapılmalıdır. Bu tip yapı elemanlarına içten ve/veya dıştan (negatif ve pozitif taraftan), su izolasyonu uygulanır. Yüzeysel geçirimsizliği sağlamak için EPO çimento, bitüm ve akrilik esaslı malzemelerin üretimini gerçekleştirmektedir.

Çimento Esaslı Malzemeler

 • EPOSEAL
 • EPOSEAL ELASTİK

Bitüm Esaslı Malzemeler

 • EPOSEAL BK 100
 • EPOSEAL BK 101

Akrilik Esaslı Malzemeler

 • EPOSEAL
 • EPOLATEKS