Epoksi Enjeksiyon ile Çatlak Onarımı

1

BETONARME ELEMANLARDA ÇATLAK ONARIMI

Epoksi; betonarme elemanlarda (perde, kolon, döşeme, kiriş)  çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen çatlakların onarımında yaygın bir şekilde kullanılır. Epoksi enjeksiyonu yönteminde; çatlak ve boşluklar epoksi malzemesi ile doldurulur. Bu yöntemin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

2
3
4

Bu yöntem genellikle genişliği 0.5 ~ 5 mm arasındaki çatlaklar için başarı ile uygulanılır. Çatlak genişliğinin küçük olduğu durumda ( 0.1 ~ 0.5 mm) epoksi doldurucu bir malzeme olmadan kullanılır. Daha genişlerde, rötre, sönme ve ısı etkilerini azaltmak için ek bir doldurucu malzemenin kullanılması önerilir. Çok geniş çatlaklarda, çatlak ince kumla doldurulduktan sonra epoksi enjeksiyonu uygundur. Epoksi uygulamasının başarısı, bu yöntemle onarılmış silindirler üzerinde yapılacak deneylerle kontrol edilebilir. Başarılı bir uygulamada, silindirin onarılan epoksi – beton yüzeyinden değil, yeni çatlaklarla kırılması gerekir. Deprem yüklenmesini temsil etmek üzere yapılan tersinir yükleme deneylerinden, onarım gören kirişlerin çok iyi enerji yutma kapasitesine sahip oldukları belirlenmiştir. Donatıdaki pekleşme sebebiyle, onarılmış kirişlerin çatlamamış kirişlere göre daha dayanıklı oldukları gözlenmiştir. Ancak, muhtemelen bütün çatlakların doldurulmaması nedeniyle bu tür kirişlerde daha esnek davranış ortaya çıkar. Sonuç olarak, epoksi uygulamasını konu alan deney sonuçlarının genellikle olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, kiriş – kolon birleşim bölgelerindeki donatının aderans çözülmesi bu onarım türünün bir üst sınırı olarak görülebilir.

5