Beton Tasarımı ve Kimyasal Katkılar

EPOCON Beton Katkıları betonun taze ve/veya sertleşmiş haldeki özelliklerini değiştirmek için karıştırma işlemi sırasında su, agrega ve çimento dışında betona çok düşük miktarda ilave edilen organik ve inorganik kimyasal maddelerdir. Bu maddeler çimentonun sahip olduğu özellikleri iyi yönde ve belirli bir ölçüde değiştirmek amacı ile beton üretilirken veya üretildikten sonra ilave edilerek taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini geliştirirler.

Kimyasal Katkıların Kullanımı

Betonda kullanılan kimyasal katkıların toplamı betonda kullanılan çimento dozajının kütlece %5’ini geçmemelidir.Fakat beton performansı ve dayanıklılığı üzerinde olumlu etki sağlandığının ispat edilmesi şartıyla %6′ ya kadar artırılabilir.Yüksek dayanımlı betonlar için kütlece %7’den daha fazla olmamalıdır. Farklı performans gruplarında birden fazla sayıda katkı kullanıldığında toplam katkı içeriği toplam çimento dozajının kütlece %8’inden daha fazla olmamalıdır. (TS13515)

Kimyasal Katkı Tipleri Nelerdir? (ASTM C 494 ve TSE EN 934-2)

DİĞER KATKILAR
KATKI MADDELERİNİN KULLANIMIYLA TAZE BETON ÖZELLİKLERİNDE SAĞLANAN İYİLEŞTİRMELER
 

ELEKTROSTATİK ETKİ

Katkı molekülleri çimento taneleri üzerine tutunarak onları aynı elektriksel yükle yüklü konuma getirirler. Birbirini iten çimento tanecikleri ortam içerisinde daha iyi bir dağılım gösterir vetopaklaşma engellenmiş olur. (Akışkanlaştırıcılar/Süper akışkanlaştırıcılar)

 

STERİK ETKİ

Çimento tanelerini saran polimer zincirlerinin tarak şeklindeki yan zincirleri sayesinde çimento taneleri birbirinden uzakta dururlar. Burada önemli olan polimer zincir uzunluğu ve yan zincirlerin uzunluğu ile arasındaki mesafedir. Sterik etkinin gücü, elektrostatik etkiden farklı olarak, boşluk çözeltisindeki iyon tipi ve yoğunluğundan daha az etkilenir. (Polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkılar)

Katkı maddelerinin kullanımıyla sertleşmiş betonun özelliklerinde sağlanan iyileştirmeler;