ANKRAJ VE ENJEKSİYON KİMYASALLARI

Betonarme yapılardaki çatlak, oyuk ve kırılma gibi bozulmaları EPOINJECT ile onarın.

Epoksi Ankraj Uygulamaları

Güçlendirme işlerinde, her türlü beton uygulamalarına geçilmeden önce beton yüzey hazırlama işlerinin dikkatli yapılmasına özen gösterilmelidir.

Ankraj deliklerine ekilecek olan demir filizleri epoksi karışım (EPODUR 1042 BZ ve/veya EPOBOND FD) bulunan kaba daldırılarak döndürülmelidir.

Epoksiye bulanmış olan demir filizleri, epoksi ile dolu olan deliklere yatay ve baş üstü uygulamalarında çakılarak, düşey uygulamalarda yavaş yavaş ve döndürülerek yerleştirilmelidir.

Güçlendirmede ankraj uygulanırken, açılan deliklerin projeye uygunluğuna, temizlenmesine ve içlerinde su kalmamasına dikkat edilmelidir.

Epoksi ankrajların yapılabilmesi için ortam ve uygulama yapılacak betonarme elemanların sıcaklığı en az +5°C, en fazla +30°C olmalıdır.

Epoksi Enjeksiyon

Betonarmede yapısal çatlakların, oyukların, kırıkların onarılmasında ve yapıştırılmasında düşük viskoziteli epoksi enjeksiyon reçineleri (EPOINJECT)  kullanılır.