Zaman ve su değerlidir.

İZOLASYON VE KORUMA

EPO İzolasyon ve Koruma sistemleri; ısı, su, ses ve yangın gibi zararlı etkenler karşısında yapıda korunum, dayanım ve geçirimsizliği hedefleyen malzemeleri, çözümleri, detayları ve uygulamaları içerir. Yapıların iç ve dış  etkenlerden korunması ancak standartlara uygun izolasyon ile sağlanır.

İzolasyon; malzeme üretiminden uygulanmasına kadar titizlik, hassaslık, çok yönlü detay çalışması gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren sistem bütünü olup bir yapı fiziği koludur.

Yapı fiziğinin ele aldığı konular :

 • Isı; genleşme ve ısı iletimi,
 • Nem; su buharı difüzyonu,
 • Su; yoğuşma, zemin ve yağmur suyu (zeminde, duvarlarda, çatıda),
 • Ses; gürültü kontrolü ve oda akustiği,
 • Işık; aydınlatma (doğal ve yapay) ve güneş kontrolü (gölgeleme),
 • Dayanıklılık; (durabilite-kalıcılık)
 • Yangın

Yapılarda Su İzolasyonu

Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından yapılar suyun zararlarına karşı kesinlikle korunmalıdır.

Yapılar;

 • Yağmur, kar gibi yağışlar,
 • Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları,
 • Islak hacimlerde su kullanımı,
 • Üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları nedeniyle suya maruz kalırlar.

Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına neden olur.Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek betonun yapısal olarak bozulmasına neden olur. Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler.

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, yapının temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir. Zemine oturan döşemeler, balkonlar, dış duvarlar, çatılar ve temel duvarları gibi yapı elemanlarının yalıtımının yapılması gerekir.

Yüksek basınç dayanımına ve aderans özelliğine sahip olan bu harçların seçiminde, uygulandığı beton yüzeyle iyi yapışması, alt tabaka ile aynı elastisite modülüne ve ısıl genleşme katsayısına sahip olması beklenir. Bu özellikleri ile yükleme durumunda ve sıcaklık değişimlerinde ek gerilmelerin çıkması önlenmiş olur.