Betonda Kalite, Durabilite ve Yüksek Performans için : EPOCON

BETON KİMYASAL KATKI SİSTEMLERİ

Beton; çimento, su, agrega, katkı (mineral ve kimyasal) bileşenlerinden oluşan temel yapı malzemesidir.

 

Şantiyede Beton Dayanımını Olumsuz Etkileyen Faktörler

 • Beton bekleme süresinin aşılması,
 • Su/çimento oranını değiştirmek (7m³’lük bir miksere 400 lt. su ilave edilirse, betonun mukavemeti yarı yarıya düşer),
 • Aşırı yüksek kıvamda beton dökmek,
 • Sıcak ve soğuk havalarda önlem almamak,
 • Betonun sıkıştırılmasını hiç yapmamak ya da yanlış yapmak,
 • Betonun kürünü ve bakımını yapmamak.

DURABİLİTE ( KALICILIK ) 

Bir yapının içinde bulunduğu veya bulunacağı çevre etkileri altında, servis ömrü boyunca ,dayanım ve diğer işlevlerini koruyabilmesi özelliğine dayanıklılık, kalıcılık veya durabilite denir. Betonarme yapılar genellikle 100 yılın ötesinde servis verebilecek şekilde düşünülerek projelendirilirler.

Durabilite Nasıl Sağlanır?

Standartta belirtilen (TS 13515) çevresel etki sınıfına uygun olarak beton sınıfı belirlenir,TS 802 Standartına uygun olarak beton dizaynı ve granülometrisi belirlenir, uygun teknikle beton dökülür ve yerleştirilir. Bulunduğu koşullara göre taze beton korumaya alınır.

 

Beton ve betonarme elemanların zamanla bozulmalarına neden olan dış etkiler: 

BETON BASINÇ DAYANIMI

Betonun genellikle kullanıldığı yapılar basınç, çekme,eğilme ve kayma yaratacak kuvvetlerin etkisi altındadır. Eksenel basınç yükü etkisi altındaki betonun kırılmamak için gösterebileceği direnme kabiliyetine beton basınç dayanımı denir. Beton uygunluğu genel olarak basınç dayanımı olarak değerlendirilir.

BETON DAYANIM SINIFLARI

Hazır betonda basınç dayanımı sınıfları, karşılığı silindir ve küp mukavemetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (TS EN 206+A2)

ÖZEL BETON TÜRLERİ

Uygulama alanı ve kullanım amacı geleneksel betonlara göre farklılık gösteren, özgün tasarım ve üretim teknikleri kullanılarak geliştirilmiş  betonlar özel beton olarak tanımlanır. Çeşitli ihtiyaçlar için farklı türde özel betonlar üretmek mümkündür.
Örneğin;

Beton Tasarımı ve Kimyasal Katkılar

EPOCON Beton Katkıları betonun taze ve/veya sertleşmiş haldeki özelliklerini değiştirmek için karıştırma işlemi sırasında su, agrega ve çimento dışında betona çok düşük miktarda ilave edilen organik ve inorganik kimyasal maddelerdir. Bu katkılar çimentonun sahip olduğu özellikleri iyi yönde ve belirli bir ölçüde değiştirmek amacı ile beton üretilirken veya üretildikten sonra ilave edilerek taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini geliştirirler.

Kimyasal Katkıların Kullanımı

Betonda kullanılan kimyasal katkıların toplamı betonda kullanılan çimento dozajının kütlece %5’ini geçmemelidir.Fakat beton performansı ve dayanıklılığı üzerinde olumlu etki sağlandığının ispat edilmesi şartıyla %6′ ya kadar artırılabilir.Yüksek dayanımlı betonlar için kütlece %7’den daha fazla olmamalıdır. Farklı performans gruplarında birden fazla sayıda katkı kullanıldığında toplam katkı içeriği toplam çimento dozajının kütlece %8’inden daha fazla olmamalıdır. (TS13515)

Kimyasal Katkı Tipleri Nelerdir? (ASTM C 494 ve TSE EN 934-2)

 • Su azaltıcı/akışkanlaştırıcı
 • Yüksek orada su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı,
 • Su tutucu kimyasal katkılar,
 • Hava sürükleyici kimyasal katkı,
 • Priz hızlandırıcı kimyasal katkılar,
 • Sertleşmeyi hızlandırıcı katkılar,
 • Priz geciktirici katkılar,
 • Su geçirimsizlik kimyasal katkıları,
 • Priz geciktirici / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar,
 • Priz geciktirici / yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar,
 • Priz hızlandırıcı / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar

Diğer Katkılar

 • Püskürtme beton katkıları, yüzey geciktiriciler,
 • ASR azaltıcılar,korozyon azaltıcılar,
 • Renkli beton pigmentleri, rötre  önleyici katkılar.

Katkı maddelerinin kullanımıyla  taze beton özelliklerinde sağlanan iyileştirmeler;

 • Sabit W/C oranında işlenebilirliği artırarak daha akışkan beton üretmek,
 • Sabit işlenebilirlikte W/C oranını azaltarak dayanımı yüksek beton üretmek,
 • Sabit işlenebilirlik ve sabit W/C oranında çimento dozajını azaltarak daha düşük hiratasyon ısılı ve ekonomik beton üretmek,
 • Bunlarla birlikte betonun priz süresini uzatmak ya da kısaltmak, segregasyonu önlemek,pompalanabilirliği iyileştirmek, kıvam kaybı hızını azaltmak gibi özellikler de geliştirilebilir.

ELEKTROSTATİK ETKİ

Katkı molekülleri çimento taneleri üzerine tutunarak onları aynı elektriksel yükle yüklü konuma getirirler. Birbirini iten çimento tanecikleri ortam içerisinde daha iyi bir dağılım gösterir ve topaklaşma engellenmiş olur. (Akışkanlaştırıcılar/Süper akışkanlaştırıcılar) 

STERİK ETKİ

Çimento tanelerini saran polimer zincirlerinin tarak şeklindeki yan zincirleri sayesinde çimento taneleri birbirinden uzakta dururlar. Burada önemli olan polimer zincir uzunluğu ve yan zincirlerin uzunluğu ile arasındaki mesafedir. Sterik etkinin gücü, elektrostatik etkiden farklı olarak, boşluk çözeltisindeki iyon tipi ve yoğunluğundan daha az etkilenir. (Polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkılar)

Katkı maddelerinin kullanımıyla sertleşmiş betonun özelliklerinde sağlanan iyileştirmeler;

 • Hidratasyon ısısını erken yaşlarda azaltmak ya da geciktirmek,
 • Dayanım gelişimini erken yaşlarda hızlandırmak,
 • Yüksek dayanım elde etmek,
 • Alkali-agrega reaksiyonunu kontrol altına almak,
 • Zararlı çevresel etkilere karşı dayanıklılığı artırmak,
 • Geçirimliliği azaltmak,
 • Donatı-beton aderansını güçlendirmek,
 • Betonun dayanım yanında pek çok diğer mekanik özelliklerini iyileştirmek,
 • Donatı korozyonunu bastırmak veya engellemek,
 • Ekonomi sağlamak.