TAMİR HARÇLARI VE HARÇ KATKILARI

Rötresiz, genleşerek sertleşen, kendiliğinden yerleşebilen akıcı hidrolik çimento harcı :

Onarım amacıyla kullanılan malzemelerin mekanik ve durabilite özelliklerinin yüksek olmasının yanında, bu malzemelerin alt yapı betonu ile de uyumlu olması gerekir.

 

Yüksek basınç dayanımına ve aderans özelliğine sahip olan bu harçların seçiminde, uygulandığı beton yüzeyle iyi yapışması, alt tabaka ile aynı elastisite modülüne ve ısıl genleşme katsayısına sahip olması beklenir. Bu özellikleri ile yükleme durumunda ve sıcaklık değişimlerinde ek gerilmelerin çıkması önlenmiş olur.

 

Tamir harcı uygulanan yüzey dışa açık olduğu için atmosfer koşullarına dayanıklı olmalı ve düşük geçirimliliğe sahip olmalıdır.

 

Tamir harçları küçük hacimlere uygulandığı için, kalıp kullanılıyorsa, yüksek akışkanlık ya da kalıpsız uygulanıyorsa yüksek yapışma özelliği olan tamir harçları tercih edilmelidir.

Tamir harçları rötre önleyici olmalı ve çekme-basınç dayanımları ile sünme özellikleri yüksek olmalıdır. Onarım malzemesi ile alt betonun uyumlu olabilmesi için fiziksel ve mekanik özellikleri betona çok yakın olmalıdır.

 

Vibrasyon kullanılmayan, çok sık donatılı, çok yüksek basınç dayanımı istenen ve erken kalıp alma istenen yerlerde kendiliğinden yayılan ve yerleşen kuru karışım tamir harcı kullanılmalıdır.

 

Gerek laboratuvar şartlarında ve imalatlar sonucu yapılan deneyler, gerekse uygulamalar sırasında gözlenen gerçekler göstermiştir ki, beton onarımlarında, kimyasal ve mekanik özellikleri açısından çimento esaslı tamir harçları kullanmak doğrudur.