HAVA SÜRÜKLEYİCİ KATKI

EPOCON AER ile donma-çözülme etkilerine karşı betonunuzun direncini artırın, oluşacak yüzey gerilmelerini azaltın. 

Otoyollar, uçak pistleri, yarış pistleri,barajlar gibi dayanıklı beton imalatı için kullanılan bu katkılar çok miktarda, düzgün ve uygun büyüklükte  dağılmış hava kabarcıklarının oluşmasını sağlar. Dona karşı ve buz çözücü tuz etklerine karşı direnci ve işlenebilirliği artırırlar.