EPOCARBOSYSTEM ile Yapısal Güçlendirmeye Etkili Bir Örnek : Ortaköy V408 Viyadüğü

Resim1
Ortaköy V408 Viyadüğü

Beton elemanlar için FRP güçlendirme sistemleri, geleneksel yöntemlere (çelik plaka yapıştırılması, kesit artırılması, dıştan art germe uygulanması) alternatif olarak yaygınlaşmaktadır. FRP sistemler hafif olmaları, kolay uygulanabilmeleri, korozyona uğramamaları ve yüksek çekme kapasitesine sahip olmaları sebebi ile çeliğe karşı mükemmel bir alternatif oluştururlar.

Çevresel dış etkilere maruz kalan betonarme yapılarda zaman içinde korozyon görülebilir ve yavaş seyreden korozyon tepkimeleri ileri zamanlarda önemli yapısal hasarlara sebep olur. Korozyona uğrayan donatı çubuklarının kesit alanları azalır ve betonarme yapıların süneklik oranlarında, yük taşıma kapasitesinde azalmalar meydana gelir; bunun yanı sıra beton ile donatılar arasında bir aderans kaybı oluşur. 

Korozyon tepkimelerinden açığa çıkan ürünler, çekme dayanımı düşük ve gevrek yapıdaki betonun hacminin artmasına ve çatlamasına sebep olur. Yapının deprem performansı korozyona bağlı olarak düşer.

Ortaköy V408 Viyadüğü ’nün tabliye ve kirişlerinde oluşan korozyon hasarlarındaki (Resim 1 ve Resim 2) artışları önlemek, dayanım ve durabilite özelliklerini geliştirerek servis ömrünü artırmak amacıyla bir onarım ve güçlendirme projesine ihtiyaç duyulmuş, 2015-2017 yılları arasında EPO tarafından yüzeysel beton onarımları ve karbon fiber güçlendirme sistemleri ile yapısal güçlendirmesi yapılmıştır.

Resim2
Resim 1 : Hasarlı Kiriş
Resim3
Resim 2 : Yüzeyden ayrılan beton parçası

Proje birden çok mühendislik disiplinin ortak çalışması olarak hayata geçti; çünkü bahsi geçen viyadüğün tabliye altı güçlendirme imalatları için ayrıca bir viyadük altı, beton kirişte yürüyen, ayarlanabilir yük tutma arabası (gantry, bakım platformu) kurulması gerekti. (Resim 3)

Resim4
Resim 3 : Viyadük altı, beton kirişte yürüyen, ayarlanabilir yük tutma arabası

Onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlamadan önce, EPO’nun şantiye çalışanları iş güvenliği uzmanları tarafından verilen yüksekte çalışma eğitimini tamamladıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiştir.

PROJE TEKNİK DETAYLARI

ONARIM VE GÜÇLENDİRME METODOLOJİSİ

Resim5
Resim 4 : Yüzey Temizliğinin ve Beton Onarımlarının Yapılması
Resim6
Resim7

PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN EPO ÜRÜNLERİ

KAYNAKLAR