Köprü ve Viyadük Mesnetlerinin Yenilenmesi

Köprü kirişleri ile düşey taşıyıcılarının birleşim noktasında kullanılan elastomer mesnetler düşey ve yatay kuvvetleri üst yapıdan alt yapıya iletirler, ihtiyaç duyulan dönme hareketini sağlarlar.

Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü, 2012

Otoyol ve bağlantı yolları üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerin, kiriş elemanları üstyapıdan bakıldığında uygulama projesi akslarına uygun konumda görünebilir. Ancak trafikten gelen dinamik yükler ve/veya deprem hareketlenmeleri elastomer mesnetlerde kendi ekseni etrafında dönme hareketleri (Yanal Açı’nın 15° – 20° den büyük olduğu durumlar) oluşturur ve bombelenmeler meydana gelir.

Herhangi bir ayak ekseni üzerinde bulunan mesnetlerden ancak bir kısmının hasarlı olması durumunda bile eski ve yeni (aynı ebat) mesnetler arasında üst yapıya zarar verebilecek mertebede farklı basınç çökmesi ve dolayısıyla yükseklik farkları (kot farkları) oluşacağından ilgili ayak eksenindeki elastomer mesnetlerin tümü (onarım ve uygulama projelerine göre) değiştirilmelidir. Uzman kadrosu ve saha ekibi ile EPO birçok sanat yapısının onarım ve depreme karşı güçlendirme projeleri kapsamında mesnetlerini yenilemiştir ve bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Hangi Durumlarda Mesnetler Yenilenmelidir?

  • Mesnetin bir bölgesinin diğer bölgelerine oranla daha fazla yüklenmesi ile ortaya çıkan mesnet ezilmesi durumlarında,
  • İç çelik yapraklarının görünür hale geldiği mesnet hasarları durumunda,
  • Kiriş ve üstyapı sisteminin deprem esnasında mesnet elemanları üzerinde ve mesnetlerin tolere edebileceği miktarlarda hareket etmiş olması durumunda, (Bu esnada ortaya çıkan ani yatay esneme hareketleri bir sonraki depremde mesnet elemanlarının hareket ve sünme kabiliyetini ciddi ölçüde azaltacaktır.)
  • Yaşlanma ve drenaj hasarları nedeniyle mesnetlerin plastik deformasyona (kalıcı şekil değişikliği) uğraması durumunda, köprü ve viyadük gibi sanat yapılarının mesnetleri yenilenmelidir.

Mesnet Değişimi Nasıl Yapılmalıdır?

Share Post:

Stay Connected

More Updates