Türkiye’nin İlk Kar Tüneli Projesi’nde EPOCON Beton Çözümleri

Kış aylarında yoğun ve uzun dönem kar yağışı alan bölgelerde biriken kar, trafik güvenliğini tehlikeye atmakla birlikte yol işletme maliyetlerinin de artışına sebep olur. Karayolu üzerinde oluşturulacak tünel sayesinde kar ve çığ tehlikelerinin önüne geçmek, karayolunun trafiğe kapanmasını engellemek, yol temizleme, bakım-onarım maliyetlerini azaltmak gibi faydalar sağlanması hedeflenmektedir.

Projede yer alacak prefabrik beton yapının atmosferik etkilere, iklim koşullarına dayanımı ve uzun yıllar durabilitesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu amaçla koruma ve yalıtım uluslararası standartlara göre iki aşamalı ele alınmış ve projelendirilmiştir:

  1. Yapısal Koruma ve Yalıtım
  2. Yüzeysel Koruma ve Yalıtım

EPO, geliştirdiği özel beton tasarımı ile ülkemizde bir ilk olan Kar Tüneli Projesi için betona yapısal-yüzeysel koruma ve yalıtım özellikleri kazandırmayı hedeflemiştir.

BETON TASARIMLARI

PROJEDE YERALAN PREFABRİK VE YERİNDE DÖKME TÜM BETONLARDA MİNİMUM W/C KULLANILARAK ÖZELLİKLE DONMA ÇÖZÜLME ETKİLERİNE KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK TEMEL AMAÇ OLARAK HEDEFLENMİŞTİR.
•BU AMAÇLA GELİŞTİRİLEN BETONLARDA TEKNİK ÖZELLİKLER ŞU ŞEKİLDE GELİŞTİRİLMİŞTİR:
•Minimum w/c sağlayacak süper ve hiper akışkanlaştırıcı katkılar kullanımı
•Donma çözülme etkilerine karşı hava sürükleyici katkı kullanımı
•Su geçirimsizlik katkısı kulllanımı
•Böylece özellikle donma çözülmelere karşı dayanımı yüksek, yapısal olarak geçirimsiz beton tasarımları gerçekleştirilmiştir.
•Bu şekilde tasarlanan betonların yapısal olarak durabiliteleri ve performans seviyeleri en üst seviyeye çıkarılmıştır.
•Tüm bu tasarımlarda uzun süre kar altında (yaklaşık yılda 4-5 ay) kalacak olan tünel betonarme elemanları yapısal korunma altına alınmış olacaktır.

1-YAPISAL KORUMA VE YALITIM:
•Yukarda bahsedilen iklim şartlarına karşı iki aşamalı olarak uluslararası standartlara ve çevresel etki sınıfına (TSE 206-1 XF sınıfı) göre gerekli tüm önlemler alınmış olmaktadır.
•prefabrik elemanlarda C-50-60
•yerinde dökme betonlarda ise C-40 beton sınıfına göre dizaynlar hazırlanmıştır.( hernekadar projede C-30 beton sınıfı tasarlanmış isede ) yüklenici firma yönetim kararı ile bir üst sınıf beton dökülmesini uygulamaya koymuştur.

2-YÜZEYSEL KORUMA VE YALITIM:
•Yapısal korumanın durabilite açısından sağlanmış olması teknik açıdan tek başına yeterli değildir. Bu sebeple atmosferik etkilere karşı betonarme yapılar bulunduğu iklim koşullarına uygun standartlarda yüzeysel koruma altına alınmalıdır.
•Bu amaçla yüzeysel korumada da birinci öncelikle donma çözülme etkilerine dayanıklı ve su geçirimsizliği kesin olarak sağlayan çözüm yöntemleri geliştirilmiştir.
•Tünelin yüzeysel koruma yalıtımı iki detayla güvence altına alınmıştır.
•1-Beton yüzeylerin ASTM C 88 VE C 672 Standartlarına uygun koruyucu kaplama ile kaplanması
•2.Radye temel, üst yapı ve dolgu yapılan bölgede kalan yüzeylerde Tünel PVC membranı ile kaplama yapılması

Share Post:

Stay Connected

More Updates