Beton Çatlak Onarımında Çözüm Ortağı: EPOINJECT

Epoksi; betonarme elemanlarda (perde, kolon, döşeme, kiriş)  çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen çatlakların onarımında yaygın bir şekilde kullanılır. Epoksi enjeksiyonu yönteminde; çatlak ve boşluklar epoksi malzeme ile doldurulur.

Bu yöntemin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

 • Uygulama yapılacak olan beton en az 28 günlük olmalıdır.
 • Mevcut çatlakların öncelikle basınçlı hava ile temizlenmesi, toz, kir ve oynak parçacıklardan temizlenmesi gerekmektedir.
 • Ortamda su varsa, sudan arındırılmalıdır.

EPOINJECT Nasıl Uygulanmalıdır?

 • Çatlakların dış kısımları genişletilerek V şekline getirilir.
 • Çatlak uzunluğuna ve derinliğine bağlı olarak araları 0.15 ~ 1.00 m olan delikler açılarak basınçlı epoksi enjeksiyon uygulaması için enjeksiyon nipelleri yerleştirilir.
 • Yerleştirilen küçük elemanların kenarlarının sızdırmaz bir şekilde kapatılması çok önemlidir. Enjeksiyona başlamadan önce, çatlaklardan reçinelerin dışarı sızması engellemek için, hem nipellerin kenar  kısımları, hem de mevcut çatlakların üzerleri tamamen hava almayacak, boşluk kalmayacak şekilde  kapalı hacim oluşturacak biçimde epoksi tamir harcı EPOBOND FD  ile kapatılmalıdır.
 • Kapalı hacim oluşturma işlemi yapılırken, nipellerin deliklerinin kapanmamasına azami özen gösterilmelidir.
 • Çatlakların üzerlerine belli aralıklarla enjeksiyon nipelleri yerleştirildikten sonra çatlaklar üzerinde tamamen kapalı hacim oluşturmak üzere uygulanan epoksi tamir harcının kürünü tamamlaması için 24 saat beklenmelidir.
 • Uygulama başladığında bütün alet, ekipman ve malzemelerin temiz ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.
 • En az 3-4 gresörlük bulundurulmalıdır.
 • 3 kg’lık iki komponentli epoksi enjeksiyon reçinesi EPOINJECT düşük devirli matkapla en az 3 dakika ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Bu iki bileşenin tümü karışıma katılmalıdır.
 • Çalışma öncesi ortam sıcaklığı ve yapıştırma yapılacak yapı elemanının sıcaklığı +5˚C’nin üzerinde olmalıdır.

EPOINJECT detaylı teknik verilerine göz atın : EPOINJECT

Share Post:

Stay Connected

More Updates