EPOCARBOSYSTEM ile Yapısal Güçlendirmeye Etkili Bir Örnek : Ortaköy V408 Viyadüğü

Beton elemanlar için FRP güçlendirme sistemleri, geleneksel yöntemlere (çelik plaka yapıştırılması, kesit artırılması, dıştan art germe uygulanması) alternatif olarak yaygınlaşmaktadır.

FRP sistemlerinin hafif olmaları, kolay uygulanabilmeleri, korozyona uğramamaları ve çok yüksek çekme kapasitesi sebebiyle geleneksel yöntemlere, özellikle de çeliğe karşı mükemmel bir alternatiftir.

2016 senesinde tabliye ve kiriş donatıları korozyona uğramış Ortaköy V 408 Viyadüğü karbonfiber ile güçlendirildi. Proje birden çok mühendislik disiplinin ortak çalışması olarak hayata geçti.

Projenin yapım aşaması yalnızca inşaat mühendisliği değil, mekanik mühendislik bilim dalı ile ortak çalışmanın ürünü haline geldi. Çünkü bahsi geçen viyadüğün tam

EPO Karbonfiber teknolojik ürünleri için göz atın : Karbonfiber Teknolojisi

Share Post:

Stay Connected

More Updates